Opettajille – Paraisten kaupunki

Paraisten kirjastopolku – koulun ja kirjaston yhteistyö

 

Pyrimme kirjaston ja koulun tiiviin yhteistyön avulla tukemaan kouluissa tehtävää monipuolista lukuinnon ja -ilon edistämistyötä. Lisäksi haluamme varmistaa, että kaikki Paraisten eri luokka-asteiden oppilaat saavat perustavanlaatuisen ja tasavertaisen opastuksen kirjaston käyttöön, tiedonhakuun ja tietolähteiden käyttöön.

Kirjastopolku ottaa huomioon OPS 2016:n sekä koulujen opetussuunnitelmat ja perustuu aktiiviseen yhteistyöhön opettajien kanssa. Suunnitelman toteutumista eri luokka-asteilla arvioidaan vuosittain Paraisten kaupungin kirjaston ja koulujen edustajien välisissä kokouksissa.

Konkreettisesti Kirjastopolku sisältää ohjattuja kirjastokäyntejä, joissa on omat räätälöidyt sisältönsä vuosiluokille 1, 3, 5, 7 ja 9.

 

Ohjatut kirjastokäynnit:

1. luokka
Tervetuloa kirjastoon!

Käynti kirjaston lastenosastolla.
Missä eri tarinat ja tietokirjat kirjastossa ovat?
Mitä muuta kirjastossa on ja mitä kirjastossa voi tehdä?
Miten kirjastosta löytää etsimänsä aineiston, miten aineistoa lainataan, miten siitä pidetään huolta ja miten kirjastossa käyttäydytään?
Miten sopivaa luettavaa löytää?

Tavoitteet:
Löydetään oma kiinnostus lukemista ja kirjallisuutta kohtaan ja osataan etsiä ja valita mielenkiintoista luettavaa omatoimisesti.
Opitaan, että kaunokirjallisia tekstejä on erilaisia (satuja, kertomuksia, runoja, loruja).
Tiedetään, missä omalle ikäryhmälle suunnattua luettavaa on ja osataan hakea luettavaa hyllyistä.
Osataan lainata ja palauttaa aineisto itsenäisesti.
Tiedetään, että kirjaston kirjoista on tietokanta netissä.

 

3. luokka
Lukemisen iloa

Kirjastokäynti, jonka aikana annetaan kirjavinkkausta ja harjoitellaan etsimään hyllystä ja tietokannasta. Käynti koostuu kahdesta oppitunnista.

Tavoitteet:
Kehitetään lukutaitoa inspiroimalla kirjavinkkauksin ja opitaan samalla löytämään haluttu kirja sekä hyllystä että kirjaston tietokannasta.
Opitaan löytämään haluttu kirja kirjaston tietokannasta ja varaamaan se.
Tutustutaan kirjaston sähköiseen aineistoon.
Opitaan käyttämään lainausautomaattia (Parainen).

 

5. luokka
Tutkimusta

Keskustelemme lähteistä ja lähdekritiikistä netissä, miten Google ja Wikipedia on rakennettu ja miten ne toimivat, copy+paste-käytännöstä sekä tekijänoikeuksista. Teemme tietohakuja koulussa käsiteltävästä ajankohtaisesta aiheesta, esim. ryhmätöihin liittyen. Luokka oppii harjoitusten avulla etsimään tietoa aiheesta sekä kirjastosta että netistä.

Tiedonhakuopetus suunnitellaan etukäteen yhdessä opettajan kanssa niin, että kirjaston tarjoama opastus tukee koulussa annettavaa opetusta ja sopii siihen myös ajallisesti. Tiedonhaku koetaan merkityksellisemmäksi, jos se sidotaan johonkin kontekstiin. Opettaja voi mielellään vielä toistaa uutena tietona opitut asiat luokassa kirjastokäynnin jälkeen.

Tavoitteet:
Tutustutaan tiedonhakuun ja tutkimustyön perusprosesseihin.
Tutustutaan eri tietolähteiden eroihin (asiateksti ja mielipideteksti).
Opitaan käyttämään eri tiedonhakukanavia.
Pohditaan hakusanojen käyttöä.
Pohditaan tietolähteiden luotettavuutta ja tekijänoikeutta.
Opitaan käyttämään tietoa osana omaa työtä.

 

7. luokka
Lukuinspiraatiota

Korostamme lukemisharrastuksen merkitystä ja inspiroimme lukemaan kirjavinkkauksen avulla. Kannustamme sosiaaliseen lukemiseen ja omien lukukokemusten jakamiseen.

Tavoitteet:
Tutustutaan kirjallisuuden eri genreihin.
Saadaan evästystä monipuoliseen lukemisharrastukseen.
Opitaan hyödyntämään myös muuta aineistoa (elokuvat, sarjakuvat, aikakauslehdet jne.) kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemuksen laajentamiseksi.
Opitaan jakamaan lukukokemuksia.

 

9. luokka

Toteutetaan opettajan ja kirjaston välisenä yhteistyönä ja kulloisenkin tarpeen mukaan. Opettaja ottaa yhteyttä kirjastoon oppitunnin suunnittelemiseksi.

 

Ohjattujen kirjastokäyntien lisäksi kirjasto tarjoaa myös seuraavia palveluja:

Kirjapaketit koululle

Kirjasto kokoaa koululle kirjapaketin sen toivomasta aiheesta. Koulu hakee kirjapaketin kirjastosta ja käyttää sitä opetuksessa. Laina-aika on 2 kuukautta. Koulu ilmoittaa kirjastoon vähintään 2 viikkoa etukäteen ennen kuin kirjapakettia tarvitaan.

Kirjaesittely kirjastossa

Kirjasto kokoaa koululle kirjoja kirjaesittelyä varten sen toivomasta aiheesta. Koulusta tullaan vierailulle kirjastoon ja kirjasto esittelee kirjat oppilaille ja on mukana oppitunnilla. Aiheena voi olla sekä kaunokirjallisuus että tietokirjallisuus. Koulu ilmoittaa kirjastoon vähintään 2 viikkoa etukäteen ennen kuin koulusta tullaan vierailulle kirjastoon.

Kirjastokäynnit

Jokainen oppilas käy kirjastossa vähintään kerran lukukaudessa. Koulu vastaa tästä. Koulusta voidaan vierailla kirjastossa kirjaston aukioloaikana ilmoittamatta siitä etukäteen. Koulu voi järjestää kirjastossa myös omaa ohjelmaa.