Kemiönsaaren kirjastopolku

KIRJASTOPOLKU

 

Kirjaston ja koulun tiiviin yhteistyön avulla kirjasto pyrkii tukemaan koulujen monipuolista lukuintoa edistävää työtä.  Lisäksi haluamme osaltamme varmistaa, että kaikki Kemiönsaaren koulujen oppilaat saavat perustavanlaatuisen ja tasavertaisen opastuksen kirjaston resurssien käyttöön, tiedonhakuun sekä tietolähteiden käyttöön.

Kirjastopolku ottaa huomioon OPS 2016 sekä koulujen opetussuunnitelmat ja perustuu aktiiviseen yhteistyöhön opettajien kanssa. Suunnitelmaa päivitetään vuosittain Kemiönsaaren kirjaston ja koulujen yhteyshenkilöiden välisessä kokouksessa.

Konkreettisesti Kirjastopolku sisältää suunniteltuja kirjastokäyntejä tai opastuksia jokaiselle vuosikurssille tavanomaisten kirjastokäyntien ohella.

Esikoulu ja ala-aste

0-6 fi

koululaisiaEsikoulu – Kivaa kirjastossa
– Kirjastoon tutustuminen

1. lk – Tervetuloa kirjastoon
– Esittely
– Kirjaston sääntöjä ja mitä kirjastossa voi tehdä
– Miten lainataan ja miten löytyy sopivaa lainattavaa
– Kirjastokorttien jakotilaisuus
– Satutunti, mikäli toivotaan

Kirjasto ottaa lukuvuoden alussa yhteyttä opettajaan ja antaa jaettavaksi kirjeet oppilaiden vanhemmille. Kirje sisältää tervehdyksen ekaluokkalaisen vanhemmille, kirjastokorttihakemuksen, kirjaston käyttösäännöt sekä aukioloajat. Vanhemmat täyttävät korttihakemuksen ja palauttavat sen opettajalle. Luokanopettaja tuo lomakkeet kirjastoon ja sopii ajankohdan ensimmäistä vierailua varten, joka voi tapahtua joko koulun tai kirjaston tiloissa. Ensimmäisellä vierailulla jaamme oppilaille omat kirjastokortit ja keskustelemme yhdessä kirjastosta.

Toinen vierailu tapahtuu kirjastossa. Tutustumme lastenosaston kirjoihin ja siihen, mitä kirjastossa voi tehdä. Opimme kuinka kirjoja lainataan ja kuinka niistä pidetään huolta.

Halutessanne on myös mahdollisuus esim. lyhyeen satutuokioon jollakin myöhemmällä vierailukerralla.

FullSizeRender22. lk – Kirjaston aakkoset
– Aakkosharjoitus, kuinka kirjat on järjestetty kirjastossa
– Tieto- ja kaunokirjojen ero
– Hakuharjoitukset kirjastossa

Opettelemme etsimään kirjoja kirjaston hyllyistä leikillisten tehtävien avulla. Tutustumme aakkosjärjestykseen ja kirjojen löytämiseen lasten tietokirjaosastolta. Keskustelemme myös tietokirjojen ja kaunokirjojen eroista.

3. lk – Lukuiloa
– Valinnainen lukuilo-ohjelma

Kolmannen luokan Kirjastopolku-toiminta keskittyy lukuinspiraation edistämiseen esim. lukukampanjan, kirjavinkkauksen, kirjailijavierailun, lukudiplomin tai muun lukuilotoiminnan avulla, joka tukee opettajan työtä. Kuten muinakin vuosina, luokka on tervetullut lainaamaan niin usein kuin haluaa. Kirjaston henkilökunta ja opettaja auttavat oppilaita löytämään sopivaa luettavaa.

IMG_11984. lk – Blankan ystäväksi
– Blanka-haun perusteet ja oma pin-koodi
– E-kirjaston esittely
– Kiertokävely lasten ja aikuisten tieto-osastoille
– Hakuharjoitukset kirjastossa

Opettelemme etsimään kirjoja Blankan tietokannasta sekä varaamaan ja uusimaan lainoja Blanka.fi:ssä. Esittelemme Blankan e-kirjaston. Jos koululla on erityinen tutkimusteema käynnissä, voidaan harjoitustehtävät muotoilla niin, että ne tukevat teemaa. Paras paikka tälle opastukselle on koulun tietokoneluokka.

Toinen opastuskerta järjestetään kirjastossa, missä tutustumme kirjojen löytämiseen luokkien ja osastojen mukaan. Harjoittelemme etsimällä kirjoja Blanka.fi:stä ja hyllyistä. Harjoitukset muotoillaan koulun tutkimusteeman mukaan.

5. lk – Lukuiloa
– Valinnainen lukuilo-ohjelma

Viidennen luokan Kirjastopolku-toiminta keskittyy lukuinspiraation edistämiseen esim. lukukampanjan, kirjavinkkauksen, kirjailijavierailun, lukudiplomin tai muun lukuilotoiminnan avulla, joka tukee opettajan työtä. Kuten muinakin vuosina, luokka on tervetullut lainaamaan niin usein kuin haluaa. Kirjastohenkilökunta ja opettaja auttavat oppilaita löytämään sopivaa luettavaa.

FullSizeRender (3)46. lk – Tutkitaan
– Blanka-haku perusteellisemmin
– Lähdekritiikin alkeet
– Tutkimuskysymysten muotoilu

Keskustelemme lähteistä ja lähdekritiikistä netissä, miten Google ja Wikipedia toimivat, copy+paste-käytännöstä sekä tekijänoikeuksista. Teemme tiedonhakua koulussa ajankohtaisena olevasta aiheesta, esim. ryhmätöihin liittyen. Luokkaa tuetaan tiedonhaussa niin kirjasto- kuin nettiympäristössäkin.

Tiedonhakuopetus suunnitellaan etukäteen yhdessä opettajan kanssa niin, että kirjaston tarjoama opastus tukee koulussa käynnissä olevaa opetustoimintaa, ja että ajankohta on yhteensopiva. Tiedonhaku koetaan merkityksellisemmäksi jos se sidotaan oppilaan omiin tiedontarpeisiin. Opettaja saa mielellään vielä toistaa uutena tietona tulleet asiat oppilailleen vierailun jälkeen.

 

Yläaste

7-9 fi

IMG_17917. lk – Lukuintoa
– Valinnainen lukuinto-ohjelma
– Kiertokävely kirjastossa, kirjastonkäytön kertausta.
– Hakuharjoitukset

8. lk – Lähteellä
– Lähteet ja lähdekritiikki

9. lk – Tiedonhakua ja tutkimusta
– Tutkimiskysymysten ja hakusanojen muotoilu

 

Lukio ja ammattikoulu

toinen aste fi

IMG_0703Lukio – Informaationlukutaitoa

  • Lähteet ja lähdekritiikki
  • Tutkimuskysymysten ja hakusanojen muotoilu, tietokannat
  • Kirjailijavierailu tai muu lukuinto-ohjelma joka toinen vuosi

 

Ammattikoulu

  • Kirjaston esittely, kirjastonkäytön kertausta, lukuvinkit, Blanka-haku
  • Mahdollisuus osallistua lukuinto-ohjelmaan yhdessä lukion kanssa joka toinen vuosi

 

KIRJASTOPOLKU kokonainen