John Stephens: Sista stridens bok

sista stridens bokSista stridens bok är den tredje boken av serien Trolldomens tre skrifter. Man behöver inte ha läst de andra böckerna för att förstå bokens handling för den är så skriven, men dock finns det kapitel med namn man inte vet men det är så liten del så det stör inte.

Trolldomens tre skrifter är skriven av John Stephens och handlar om  de tre syskonen Kate, Michel och Emma som ska sammanföra de tre skrifterna och döda den ohygglige. Vem den o hygglige är får man aldrig riktigt veta men det gör boken bara bättre.

Kate har blivit Atlasens väktare och Michel krönikans. Det återstår bara domens eller dödens bok som den också kallas. Den måste Emma som domens boks väktare hitta, det är det boken baserar sig på (att hitta Domens bok).

Boken börjar där den förra slutat så det tar en stund att förstå men i alla fall blir Emma bortrövad av Rouke och förs in i en portal till den ohygliges borg där sitter hon in låst i ett torn tills hon blir förd till den ohygglige som gör i ordning en stor arme av demoner och gestalter. När Emma träffar den ohygglige visar sig det vara Kates barndoms vän. Han sätter en trolldom på Emma som tvingar henne till att hitta domens bok. Samtidigt planerar doktor Pym syskonens “Beskyddare” (trollkarl) ett sätt att befria Emma. Det blir en stor strid på borggården då man försöker befria Emma.

Kate använder Atlasen att föra den i säkerhet. När de vant sig med omgivningen fångar en jätte dem. De har hamnat i jättarnas land men jätten visar sig vara vänlig och berättar om jättarnas stad “den höga staden” som blivigt förstörd av “döden”. Syskonen tror att “döden” är Domens bok och beger sig till jättarnas stad.

I staden hittar de en död kvinna och en lapp där det står återuppliva mig om ni vill ha domens bok. Michel använder Krönikan  och återupplivar kvinnan, men jätten dödar henne med detsamma, men Michel lever i alla de liv som han upplivat med krönikan en dag.

De får reda på att domens bok finns i de dödas värld men bara döds bokens väktare får lov att gå in i döds riket så Emma måste gå ensam.

Kate och Michel far till Loris (Trolldomens huvudstad) men staden har blivit anfallen och erövrad så syskonen flyr till en annan ö där de får reda på att en av portalerna från dödsriket finns i Loris. Om Emma skulle använda den skulle domens bok falla direkt i den ohyggliges hand. Hur skall detta gå…

– Kalle

Sök/reservera boken: John Stephens: Sista stridens bok